Pengaruh Pemberian Thymoquinone terhadap Histopatologi Trakea Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague dawley yang dipapar Asap Rokok

Sarah Tria N J, Susianti Susianti, Muhartono Muhartono, Riyan Wahyudo

Abstract


Rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit termasuk penyakit pada saluran pernapasan dan telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Thymoquinone yang merupakan komponen bioaktif terbesar dari biji Nigella sativa dipercaya dapat menetralisir radikal bebas pada asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian thymoquinone terhadap histopatologi trakea tikus putih galur Sprague dawley yang dipapar asap rokok. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan desain post test only control group design dengan menggunakan 24 ekor tikus putih galur Sprague dawley yang dibagi ke dalam 4 kelompok dan diberi perlakuan selama 14 hari. K1 diberi makan minum biasa tanpa perlakuan, K2 dipapar asap rokok, K3 dipapar asap rokok dan diberi minyak zaitun 0,5 ml, P1 dipapar asap rokok dan diberi minyak zaitun 0,5 ml serta thymoquinone 5 mg/kgBB/hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thymoquinone dosis 5 mg/kgBB/hari dapat menurunkan derajat kerusakan trakea dengan rerata skor 1,93. Simpulan, terdapat pengaruh pemberian thymoquinone terhadap histopatologi trakea tikus putih galur Sprague dawley yang dipapar asap rokok.
Kata Kunci: Histopatologi Trakea, Rokok, Thymoquinone.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.